Språk

Sök

Välkommen till Värmdö gymnasiums Läromedelscentral!

Den här sidan riktar sig främst till våra lärare. Här kan du söka böcker i LC:s katalog genom att skriva in sökord i fältet ovan.

Du kan också låna ut läroböcker till dina elever via utlåningsfunktionen.

Mer information om hur LC fungerar finner du på Bibblans hörna i FC och på plats i Läromedelscentralen. Fråga dina bibliotekarier om du behöver hjälp!

Utlån - Logga in först!

Skanna eller knappa in streckkoden för det du vill låna. Glöm inte att skriva ut kvitto samt att logga ut när du är klar.
  • Du måste logga in för att kunna låna

Logga in

bpub-footer-filler

Läromedelscentralen, Värmdö gymnasium

Box 7030
121 07 Stockholm-Globen
Tel 08-505 55 126/27
biblioteket@vgy.se


 

 

Nya titlar

1398
17489
10493
81982
231774
228100
224589
226149